BCW bestaat 40 jaar!!


Opgericht op 27 Februari 1978 door Gerrit Brunningkreef en Peter van de Poel bestaat onze vereniging inmiddels al weer 40 jaar. Dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op 15 oktober organiseren we daarom een toss-avond voor zowel leden als oud-leden. Tussendoor is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje gezellig bij te praten. Inloop is om 19 uur voor zowel de jeugd als de volwassenen.

Als vereniging hebben we topjaren gekend, maar ook jaren met een klein aantal leden. In seizoen 1984/1985 waren er zelfs 100 leden waardoor wachttijden te lang werden en er een ledenstop is afgekondigd. Helaas is die tijd voorbij. Momenteel hebben we te maken met een dalend ledenbestand en schommelen we rond de 30. Dat mag best een beetje meer worden. Het is toch eigenlijk zo’n leuk spelletje. Laten we proberen om vrienden, buren en kennissen te besmetten met badmintonvirus, waardoor we weer naar een gezond ledental kunnen groeien.

Maar voor nu gaan we eerst met elkaar het jubileum vieren!!

BCW bestaat 40 jaar!!

Opgericht op 27 Februari 1978 door Gerrit Brunningkreef en Peter van de Poel bestaat onze verening inmiddels 40 jaar. Dat willen we niet onopgemerkt voorbij laten gaan. Op 15 oktober organiseren we daarom een toss-avond voor zowel leden als oud-leden. Tussendoor is er de gelegenheid om onder het genot van een hapje en een drankje gezellig bij te praten. Inloop is om 19 uur voor zowel de jeugd als de volwassenen.

Als vereniging hebben we topjaren gekend, maar ook jaren met een klein aantal leden. In seizoen 1984/1985 waren er zelfs 100 leden waardoor wachttijden te lang werden en er een ledenstop is afgekondigd. 
Helaas is die tijd voorbij. Momenteel hebben we te maken met een dalend ledenbestand en schommelen we rond de 30. Dat mag best een beetje meer worden. Het is toch eigenlijk zo’n leuk spelletje. Laten we proberen om vrienden, buren en kennissen te besmetten met badmintonvirus, waardoor we weer naar een gezond ledental kunnen groeien.

Maar voor nu gaan we eerst met elkaar het jubileum vieren!!
 
Overige nieuwsberichten

ALV 2018

Op 19 maart 21:15 uur is de ALV gehouden in de sporthal de Borkerkoel. We zaten dit jaar in de zaal op de eerste verdieping. Het voltallige bestuur was aanwezig en daarnaast een 7-tal leden. Een compleet verslag zal zoals altijd door onze secretaris verzorgd worden.
Toch wil ik graag een paar belangrijke besluiten onder de aandacht brengen. Door de terugloop van het ledenaantal zijn we als vereniging gedwongen om afwegingen te maken om onze financiele positie gezond te houden. Minder leden betekent ook minder contributie inkomsten. Derhalve moet ons uitgave patroon ook hieraan aangepast worden. Het bestuur had daartoe 2 voorstellen voorbereid ter besluitvorming. Indien de leden hiermee niet zouden instemmen, was het alternatief een behoorlijke edoch noodzakelijke contributieverhoging. 

Het eerste betrof het al dan niet lid blijven van de bond (NBB) m.i.v. 2019. Dit voorstel is unaniem goedgekeurd.
Het tweede betrof het verkorten van de zaalhuur met een half uur m.i.v. seizoen 2018-2019. Dit voorstel hoefde uiteindelijk niet in stemming te worden gebracht door een drietal genereuze sponsoren, die het gat gedicht hebben. Henderikus gaat dit jaar de BBQ sponsoren. Roelof en Rineke doen een persoonlijke donatie aan onze vereniging. Dit fantastische gebaar werd met luid applaus gewaardeerd.
Namens het bestuur wil ik Henderikus, Roelof en Rineke nogmaals hartelijk danken!!!! Hiermee is zowel de zaalhuur verkorting alsmede de contributieverhoging voor komend seizoen van de baan!
Het bestuur gaat als tegenprestatie een drietal badmintonbanen voorzien van jullie namen, zodat we dit niet vergeten.

We zijn weliswaar een kleine vereniging, maar wat een mooie club mensen die het badminton spelletje een warm hart toedragen.
Ik ben trots om dit te mogen meemaken.

Jullie voorzitter.

Herenteam KAMPIOEN 2018!!

Het herenteam is dit seizoen kampioen geworden in de competitie Noord. Het team bestond uit Max, Jantinus, Marcel, Coen (niet op de foto), Warner en Willem.
Onze shirtsponsor Cateringspecialist Henderikus uit Westerbork heeft het team niet alleen gefeliciteerd met deze prachtige prestatie, maar ook getrakteerd op een overheerlijke rollade. 

Henderikus bedankt!!