Succesvolle JUMBO actie: Spek de Kas van je Sportclub

22 Juni heeft Casper Vinke de cheques aan de vertegenwoordigers van de verenigingen uitgereikt.De JUMBO actie met als doel om de kas te spekken van de sportverenigingen van Westerbork en omgeving was voor onze kleine vereniging een leuk succes. Zowel badmintonners als vrienden en buren hebben ons gesteund. De teller heeft zelfs even op 230 euro gestaan. Uiteindelijk hebben we afgesloten met een mooie 200 euro, die zeer welkom is. Iedereen bedankt die zijn achterban gemobiliseerd heeft.

Uiteraard ook Casper Vinke namens ons allen heel erg bedankt. Een mooi initiatief waar wij zeer blij mee zijn. 
 
Overige nieuwsberichten

ALV 2018

Op 19 maart 21:15 uur is de ALV gehouden in de sporthal de Borkerkoel. We zaten dit jaar in de zaal op de eerste verdieping. Het voltallige bestuur was aanwezig en daarnaast een 7-tal leden. Een compleet verslag zal zoals altijd door onze secretaris verzorgd worden.
Toch wil ik graag een paar belangrijke besluiten onder de aandacht brengen. Door de terugloop van het ledenaantal zijn we als vereniging gedwongen om afwegingen te maken om onze financiele positie gezond te houden. Minder leden betekent ook minder contributie inkomsten. Derhalve moet ons uitgave patroon ook hieraan aangepast worden. Het bestuur had daartoe 2 voorstellen voorbereid ter besluitvorming. Indien de leden hiermee niet zouden instemmen, was het alternatief een behoorlijke edoch noodzakelijke contributieverhoging. 

Het eerste betrof het al dan niet lid blijven van de bond (NBB) m.i.v. 2019. Dit voorstel is unaniem goedgekeurd.
Het tweede betrof het verkorten van de zaalhuur met een half uur m.i.v. seizoen 2018-2019. Dit voorstel hoefde uiteindelijk niet in stemming te worden gebracht door een drietal genereuze sponsoren, die het gat gedicht hebben. Henderikus gaat dit jaar de BBQ sponsoren. Roelof en Rineke doen een persoonlijke donatie aan onze vereniging. Dit fantastische gebaar werd met luid applaus gewaardeerd.
Namens het bestuur wil ik Henderikus, Roelof en Rineke nogmaals hartelijk danken!!!! Hiermee is zowel de zaalhuur verkorting alsmede de contributieverhoging voor komend seizoen van de baan!
Het bestuur gaat als tegenprestatie een drietal badmintonbanen voorzien van jullie namen, zodat we dit niet vergeten.

We zijn weliswaar een kleine vereniging, maar wat een mooie club mensen die het badminton spelletje een warm hart toedragen.
Ik ben trots om dit te mogen meemaken.

Jullie voorzitter.

Herenteam KAMPIOEN 2018!!

Het herenteam is dit seizoen kampioen geworden in de competitie Noord. Het team bestond uit Max, Jantinus, Marcel, Coen (niet op de foto), Warner en Willem.
Onze shirtsponsor Cateringspecialist Henderikus uit Westerbork heeft het team niet alleen gefeliciteerd met deze prachtige prestatie, maar ook getrakteerd op een overheerlijke rollade. 

Henderikus bedankt!!

Nieuwe Trainers en afscheid van Johan Drenthen

Johan DrenthenMet ingang van het nieuwe seizoen 2016-2017 gaan een viertal nieuwe enthousiaste trainers aan de slag t.w.: Jantinus, Max, Marcel en Gerrit. Zij gaan in koppels wekelijks de training verzorgen voor zowel de jeugd als de senioren.
Jeugdtraining:      19:00 – 20:00
Seniorentraining:  19:30 – 20:15
 
Dit jaar wordt de training voor het eerst gedeeltelijk gelijktijdig voor zowel jeugd als senioren gegeven. Hierdoor wordt het voor de jeugd interessanter omdat er ook tegen de sterkere volwassenen geoefend kan worden.
 
Na vele jaren als trainer actief te zijn geweest neemt Johan Drenthen helaas afscheid. Hij heeft menigeen op de vereniging begeleid en was een kundig en geduldig oefenmeester. Naast onze trainer was Johan ook de beste badmintonner van de vereniging, waar je graag tegen speelde. Al was het maar om een keer per seizoen een setje van hem te winnen. 
Wij willen Johan van harte bedanken voor de afgelopen jaren, waarin hij met tomeloze inzet onze vereniging heeft geholpen en hopen dat hij af en toe nog een langskomt.
                                                                  HEEL VEEL DANK JOHAN.