Bestuur

Het Bestuur van BC Westerbork bestaat uit een voorzitter, secretaris en penningmeester. De bestuursleden zijn te bereiken via het kopje "Contact".
 
De voorzitter: Willem Mourits
 • Voorzitten van vergaderingen (Bestuursvergaderingen en ALV)
 • Onderhouden van contacten met trainers
 • Onderhouden van contacten met andere verenigingen
 
De Secretaris: Warner Meinen
 • Contact met derden (gemeente, NBB, KvK, e.d.)
 • Schrijven van de nieuwsberichten
 • Telefonisch aanspreekpunt van potentiële leden
 • Notuleren van vergaderingen
 • Archivering en verspreiding van binnenkomende post
 • Reserveren van sporthallen
 • Bijwonen van vergaderingen (Bestuursvergaderingen en ALV)
 
De Penningmeester + Ledenadministratie: Jantinus Hoving
 • Bijhouden van de financiële administratie
 • Innen van contributie
 • Betalen van declaraties en rekeningen
 • Opstellen van het Financieel jaarverslag
 • Bijhouden van de ledenadministratie i.v.m. contributie
 • Bijwonen van vergaderingen (Bestuursvergaderingen en ALV)
 
Algemeen Bestuurslid:  Marcel Weiffenbach
 • Bijwonen van vergaderingen (Bestuursvergaderingen en ALV)