Commissies

Naast de bestuursfuncties is er binnen de BCW ook behoefte aan vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen zich op de club opgeven, of contact opnemen met het bestuur van de BCW.
 
 
Kas Commissie: roulerend lid per jaar
  • Controle uitgaven bestuur t.b.v. Algemene Ledenvergadering.
  • Verslag en rapportage aan de Algemene Ledenvergadering.
 
Jeugd commissie: Marcel Weiffenbach, Jantinus Hoving
  • Zoeken naar jeugdtoernooien/evenementen
  • Begeleiden van de jeugd bij evenementen

De Webcommissie: Willem Mourits
  • Ontwerp en realisatie website.
  • Actueel houden website.