Commissies

Naast de bestuursfuncties is er binnen de BCW ook behoefte aan vrijwilligers. Vrijwilligers kunnen zich op de club opgeven, of contact opnemen met het bestuur van de BCW.
 
Competitie commissie: Jantinus Hoving
  • Competitie contactpersoon district
  • Opgeven competitie teams
 
Kas Commissie: roulerend lid per jaar
  • Controle uitgaven bestuur t.b.v. Algemene Ledenvergadering.
  • Verslag en rapportage aan de Algemene Ledenvergadering.
 
Recreanten commissie: Roelof de Groote
  • Organiseren van de Toss-avonden op iedere eerste maandag van de maand
 
Jeugd commissie: Gerrit van Brakel, Marcel Weiffenbach, Jantinus Hoving
  • Zoeken naar jeugdtoernooien/evenementen
  • Begeleiden van de jeugd bij evenementen

De Barbecue commissie: Coen Gerding (Barbecoen)
  • Organiseren van de jaarlijkse BBQ

De Webcommissie: Willem Mourits
  • Ontwerp en realisatie website.
  • Actueel houden website.